Đêm Nhớ Trăng Saigon

Alternative Ý Lan

Đêm Nhớ Trăng Saigon lyrics

Đêm về theo bánh xe lăn
Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây

Ngỡ hồn tu xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi, mỗi ngày mỗi xa
Đời tan, tan nát chiêm bao
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào

Đêm về theo bánh xe qua
Nhớ tôi xa lộ, nhớ nhà Hàng Xanh
Nhớ em, kim chỉ khứu tình
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
Nhớ mưa, ôi nhớ mưa
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do
Nhớ nghĩa trang xưa, quê hương bạn bè
Nhớ pho tượng lính, buồn se bụi đường

Đêm về theo bánh xe qua
Nhớ tôi xa lộ, nhớ nhà Hàng Xanh
Nhớ em, kim chỉ khứu tình
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
Nhớ mưa, ôi nhớ mưa
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do
Nhớ nghĩa trang xưa, quê hương bạn bè
Nhớ pho tượng lính, buồn se bụi đường

Đêm về theo bánh xe lăn
Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây

Ngỡ hồn tu xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi, mỗi ngày mỗi xa
Đời tan, tan nát chiêm bao
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào
Đời tan, tan nát chiêm bao
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào

Songs by artist

Phôi Pha

Phôi Pha

World Ý Lan
Tình Buồn

Tình Buồn

Alternative Ý Lan
Khúc Thụy Du

Khúc Thụy Du

World Ý Lan
Cô Bé Dỗi Hờn

Cô Bé Dỗi Hờn

Alternative Ý Lan
Trong Cõi Mịt Mù Phai

Trong Cõi Mịt Mù Phai

Alternative Ý Lan
Yêu Thầm

Yêu Thầm

Asia Ý Lan
Ta Yêu Em Lầm Lở

Ta Yêu Em Lầm Lở

Alternative Ý Lan

Song Info

Đêm Nhớ Trăng Saigon

Đêm Nhớ Trăng Saigon

Alternative Ý Lan

Đêm về theo bánh xe lăn. Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng. Tìm tôi đèn thắp hai hàng. Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây

Album Cô bé dỗi hờn

Tình Buồn

Tình Buồn

Alternative Ý Lan
Cô Bé Dỗi Hờn

Cô Bé Dỗi Hờn

Alternative Ý Lan
Trong Cõi Mịt Mù Phai

Trong Cõi Mịt Mù Phai

Alternative Ý Lan

Song same name

Đêm Nhớ Trăng Saigon

Đêm Nhớ Trăng Saigon

Alternative Ý Lan
Saigon Blues

Saigon Blues

Alternative Khanh Ly
Say Trăng

Say Trăng

Pop Uyên Linh
Nhớ Anh

Nhớ Anh

Pop Uyên Linh
Đêm Nay

Đêm Nay

Alternative Right, Hipz, Lona
Mưa Đêm

Mưa Đêm

Alternative Khánh Linh
Cùng Em Vui đêm Nay

Cùng Em Vui đêm Nay

Alternative Thu Phương
Lời Thì Thầm đêm Mùa Xuân

Lời Thì Thầm đêm Mùa Xuân

Alternative Thu Phương

Alternative

Sentimental Journey

Sentimental Journey

Jazz Les Brown
Till The End Of Time

Till The End Of Time

Pop Doris Day
Брату

Брату

Russian Chanson Стас Михайлов
Моя любовь

Моя любовь

Russian Chanson Стас Михайлов
Душа

Душа

Russian Chanson Стас Михайлов

More

Khúc Thụy Du

Khúc Thụy Du

World Ý Lan
Cô Bé Dỗi Hờn

Cô Bé Dỗi Hờn

Alternative Ý Lan