Oon Dige Nemitoone

R&B/Soul Amir Tataloo

Oon Dige Nemitoone lyrics

آه
یِهه
همیشه بزرگترین ضربه ها رو ، عزیز ترین کِسا بهت میزنن!
پس جوری رفتار کن که هیچ عزیزی برات باقی نمونه!
اینجوری سِیف تره!

اون دیگه نمیتونه منو بگیره از خودم
منم دیگه پر رو تر اَ این حرفا شدم (حرفا شدم)
همه حرفا رو شنیدم اما بود حق با خودم
آخرش اینه منم تنها شدم (تنها شدم)
اون دیگه نمیتونه منو بگیره از خودم
منم دیگه پُر رو تر از این حرفا شدم (حرفا شدم)
همه حرفا رو شنیدم اما بود حق با خودم
آخرش اینه منم تنها شدم (تنها شدم)

اون دیگه نمیتونه منو خرابَم کنه ، اون دیگه نمیتونه! نه! نه!
خودم که رفتم بهش تِکستَم دادم که دیگه حق نداری بری خونه من! نه!
اون دیگه نمیتونه منو حرصَم بده ، من دیگه نمیذارم ، نــــه!
ببین این فقط تو نیستی که مهمی عوضی ، خُب منم یه ریز آدمَم!

توی این شلوغی اون ، بایدَم گُمَم کنه
حتی دیگه نمیتونه کیرمو بلند کُنه
اون دیگه نمیتونه بِگه هِی بازَم بِچاق
، خودم استرسَم زیاد کِشیدنِ گُلَم شُده

اون دیگه نمیتونه
اون دیگه نمیتونه منو بگیره از خودم
منم دیگه پر رو ترِ اَ این حرفا شدم
(اون دیگه نمیتونه)
همه حرفا رو شنیدم اما بود حق با خودم آخرش اینه منم تنها شدم (تنها شدم)

عاشقِ صدای قدمات شو ، وقتی که داری از چیزی
که واسه تو ساخته نشده بود ، دل میکَنی و میری!
چیزی که داره نابودت میکُنه رو, اسمشو عشق نذار!
عشق اونه که حالتو خوب کُنه!
دل کَندَن از هرچیز, مخصوصا آدما رو یاد بگیر!

آ ، پا منو بُریدی از عشق و حال ، که تنها عشق و حالم تو شی!
دَر و دافَمو پَروندی که تنها، کِسی که موند با من تو شی ، هِه!
مُفت بَرِ مادر جنده ، منو کردی معتادِ خودت ،
حالا که نیازت دارم کوشی!؟ (کوشی،کوشی،کوشی،کوشی!؟)
آه ، دُرُست عینِ مواد فروشا عَمَل کردی ، دُرُست یه فاحشه ای!
آه آه ، اگه من شیطون بودم, تو خودت تَهِ جاکِشِه ای!
آه آه ، تو خودت دلیلِ اصلیه اینکه چالِه هه چاه بشه ای!
آه آه ، هر کی بخواد بمیره عاشق شِه ، دیگه تهِ راهشِه این!
آه آه ، اِی دل حق داری هرچی بهم بگی ، واسش زدی از زندگی
ولی اون باز تو اینستا وِلُو
دنبالِ توجه و جندگی
دنبالِ چشمِ حرومه
بَس که چشات پاکِه بَراش
طرف از تو نَتِرِکیده باشه ، جِر نمیخوره با یه خَراش!
هزار تا لایک با چشم و حسادت نشسته بود جایِ لباش
با همه تو پیجِش دهن به دهن میشُد
دیگه حتی با پسراش
این آخرا اصن تو تنش برام ، حرارت نمونده بود
وگرنه تا یه زنگ بزنم ، الانم پَهلومه زود
اما بهش حسی ندارم ، نه!
دقیقا غریبه برام ، بی ادبه من فقط میخوام
از چَنگِ این دَریده دَرام ، پِع!
اون اصن حیا نداشت ، تو چِشمِ همه زُل میزد!
هَمَش یا مَست بود یا یه چیزی میخواست ، کَمِ کَمِش گُل میزَد!
فقط میخوای بِره که نفس بکشی ، تموم بشه گوه گیجه ات

اصلا نمیفهمم چطور, اِنقدر میزد زِر یه تَنه
ولی اون دیگه نمیتونه ، دَمِ گوشَم زِر بزنه
همه کاراش رو مُخ ، همه رفتاراش چِرتِ عَنه
اون فقط میخواد معروف شه که سایتِ بِت بزنه
هیچ موقع نفهمیده ، لطفِ منو یه ذره
اون دیگه نمیتونه ، مُفتِ منو بِبَره
از خودش هیچی نموند ، فقط رو الکل یه سَره
حَشَرِش بالا زده ، اِنقد توش مَرد و پسره

اون دیگه نمیتونه (نه!) منو ارضا کنه
آره داره حتی مشکل با خودش
جا باسنش تو همه بِنزا پُره
توی دلم سَنَدِ مرگِ اونو امضا کُنِش
همش با این و اون بود, میکردن جنده ها پُرِش
تیکه مینداخت ، منتظرِ واکُنِش
تیریپا خَز ، رفتارا عینِ فاحشه ها و زشت
حال میکرد ولی با این حال با خودش

اما اون دیگه نمیتونه،
اون دیگه نمیتونه منو بگیره از خودم
منم دیگه پُر رو تَرِ اَ این حرفا شدم (حرفا شدم)
همه حرفا رو شنیدم اما بود حق با خودم (حق با خودم)
آخرش اینه منم تنها شدم (تنها شدم)

وقتی میفهمی یه رابطه داره تموم میشه که,
خاطره هات از آدمی که جلو روت وایساده قشنگ تره!
یه وقتا چراغا رو خاموش کن که،واقعیا تو تاریکی برق بزنن!
بذار همه بِرَن و ببین چی میمونه! (چی میمونه! ...)

چه زود تموم شد اون همه ، بوس و بغل ناز و اَدا
دَمِ آخری دیگه حتی از گَلو پایین نمیرفت با تو غذا
بیخود تو پُست و استوری ، فیلمِ اَشکاتو نذار
بهت گفته بودم بِرَم ، میگیره جُفت چشماتو عَزا
چه بد شد اون نگاهِ ناز ، چه شُد زیرِ چِشا کَبود
تو حتی ماچ کردنِتَم ، وسطِ جمع به جا نبود
واسه همه دلسوز بودی ، اما نسبت به ما حسود
شبایی که هستی فقط دلم میخواد بخوابم زود

اون دیگه نمیتونه منو کیرم کنه
تنهایی میشه به همه جونش بی من خوره
منم دیگه یادش نکردم از وقتی خداروشکر زیرَم پُرِه
یه روزی میشم ازش سیر هَرطوره

اون دیگه نمیتونه
اون دیگه نمیتونه منو بگیره از خودم
منم دیگه پُر رو تَرِ اَ این حرفا شدم (حرفا شدم)
همه حرفا رو شنیدم اما بود حق با خودم
آخرش اینه منم تنها شدم (تنها شدم)
آدما دیر یا زود بهت بی ادبی میکنن
چون بی ادبی تو خونِ جهنمیاست!
اگه تا الان بهت بی ادبی نکردن،چون بهونه نداشتن و
واسه اثباتِ این ماجرا،کافیه یه بهونه بِدی دستشون!

عه ، اون دیگه نمیتونه,حواسش به پریودش نباشه و مریضَم کنه!
اون دیگه نمیتونه,با عکسای سکسیش حریصَم کنه!
اون دیگه نمیتونه,بِره رو مُخ و بازی کنه با کَلَمات
دیگه وقتی اونو میبینمش ، بالا نیارم صلوات! هوع!

من خاطره هاشو جِر دادم
حتی اون دوستای مشترک که داشتم باهاش و فِر دادم
آره اون دیگه واسه دوستای من ، منفور ترِ از بِن لادَن
از وقتی سیکتیرِشو زدم انگار دنیا رو بهم دادن

اون دیگه نمیتونه
اون دیگه نمیتونه ، منو کوچیکَم کنه
من دیگه به این حرفا باج نمیدم
یه کار میکنم که پشماش بریزه
من این روزا دیگه خودِ واجِبیَم

اون دیگه نمیتونه ، منو بترسونه
من هرچی اتفاقِ بَدِ دیدم
همون بهتر که شَرِش کَم شد
همون بهتر که رفت اصن ، دیگه به نیوفِیسا نه نمیگم!
اون دیگه نمیتونه! نه!نه!نه!

اون دیگه نمیتونه منو بگیره از خودم
منم دیگه پر رو تَرِ اَ این حرفا شدم (حرفا شدم)
همه حرفا رو شنیدم اما بود حق با خودم
آخرش اینه منم تنها شدم (تنها شدم)

آ ، یک یک ، دو دو ، هشت
من خیلی وقته از هیشکی, هیچ توَقُعی ندارم
چون گفتم که ، همه بالاخره یه روزی ناامیدت میکُنن!

ولی هنوز ، باورم نمیشه که،دیگه با اون بَدَم!
باورم نمیشه که،دیگه قیدِشو زدم (قیدشو زدم) عه!
باورم نمیشه که دیگه حتی صداشو گوش ندم (صداشو گوش ندم) نه!نه!نه!
باورم نمیشه اصن این ، با یکی دیگه بودَنَم!
اَه ، باورم نمیشه نه ، بگو چطور،بگوچطور وِلُو میشی رو اون!
ما که به جز هم ، تاثیر نداشت،هیچ موقع،هیشکی رومون!
عِه ، باورم نمیشه نه ، الان عشق یا
نفرت میشی کدوم!؟ (میشی کدوم!؟ میشی کدوم!؟)
باورم نمیشه انگاری گُر گرفت یه آتیشی تومون!

ولی با همه ی این حرفا بازَم
اون دیگه نمیتونه
اون دیگه نمیتونه منو بگیره از خودم
منم دیگه پر رو تَرِ اَ این حرفا شدم
(اون دیگه نمیتونه)
همه حرفا رو شنیدم اما بود حق با خودم
آخرش اینه منم تنها شدم (تنها شدم)

باید بتونی چیزای کم و متوسط و قبول نکنی ، تا بهترینا به سراغت بیان!
واسه خودت ارزش قائل شو ، به کم قانع نباش!
تا نتونی از کُهنه ها دِل بِکَنی ، جدیدا به سراغت نمیان!

تامام!!!

Songs by artist

Shabe Tire

Shabe Tire

Farsi Amir Tataloo
Man Yadet Naram

Man Yadet Naram

Alternative Amir Tataloo

Song Info

Oon Dige Nemitoone

Oon Dige Nemitoone

R&B/Soul Amir Tataloo

آه. یِهه. همیشه بزرگترین ضربه ها رو ، عزیز ترین کِسا بهت میزنن!. پس جوری رفتار کن که هیچ عزیزی برات باقی نمونه!

Song same name

Oon Dige Nemitoone

Oon Dige Nemitoone

R&B/Soul Amir Tataloo

R&B/Soul

Didn't Mean To Turn You On

Didn't Mean To Turn You On

R&B/Soul Mariah Carey
If We

If We

R&B/Soul Mariah Carey
Lead The Way

Lead The Way

R&B/Soul Mariah Carey
Baby Don't Let This Good Love Die

Baby Don't Let This Good Love Die

R&B/Soul Carol Douglas
Night Fever

Night Fever

R&B/Soul Carol Douglas
Midnight Love Affair

Midnight Love Affair

R&B/Soul Carol Douglas
Fiesta

Fiesta

Hip Hop/Rap Shoxrux
Under Control

Under Control

Hip Hop/Rap Shoxrux

More

Son Günlerde

Son Günlerde

Rock Aka
All In

All In

Alternative 1kteezy